GODZINY P r z y j ę ć

Poniedziałek – Piątek

7:15 – 10:00                    Pobieranie materiału do badań

15:00 – 16:30                  Wydawanie wyników