PRZYGOTOWANIE P a c j e n t a

Podstawowe znaczenie w badaniach laboratoryjnych ma jakość dostarczonej próbki

Badanie krwi

Badanie moczu

Badanie Kału