PRZYGOTOWANIE P a c j e n t a

Podstawowe znaczenie w badaniach laboratoryjnych ma jakość dostarczonej próbki

Badanie krwi

 • Większość badań powinno wykonywać się na czczo (bez śniadania).
  Obowiązuje nie przyjmowanie pokarmów co najmniej 14 godzin przy oznaczaniu tłuszczów lub badań wątrobowych. Zaleca się wtedy spożycie lekkiej kolacji do godz: 18.00.
 • Wskazana abstynencja przez co najmniej 24h
 • Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania.
 • Do badań powinien przystępować pacjent wypoczęty.

Badanie moczu

 • Pobieranie próbki moczu powinno się przeprowadzać z zachowaniem podstawowych zasad higieny.
 • Do badań oddajemy mocz poranny.
 • Pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, a pozostałą porcję do uprzednio zakupionegow aptece pojemniczka, opisanego imieniem i nazwiskiem (ok. 50 ml).
 • Do badań mikrobiologicznych zakupujemy pojemnik jałowy.
 • Mocz trzeba dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (najlepiej w ciągu 1 godziny).

Badanie Kału

 • Do analizy pobieramy niewielką ilość kału (wielkość ziarna fasoli), najlepiej do pojemniczka przeznaczonego do tego celu zakupionego w aptece.
 • Pobrany materiał powinien pochodzić z różnych miejsc tej samej porcji kału.